eulogos media parteix de la constatació que avui, les empreses que es dediquen únicament a la tecnologia no responen a les demandes del mercat.

eulogos media parteix de la base que la prioritat són:

- els continguts
- l’ús que esperen que es faci de les eines tecnològiques les empreses i les institucions demandants.


Per això, eulogos media ofereix:
- La definició conceptual de projectes on-line a partir dels continguts i la informació. La definició de projectes on-line (webs, portals, creació i dinamització de comunitats i entorns virtuals a partir de les exigències i demandes del client).
- La tecnologia per a dur-ho a la pràctica.

CONVERGÈNCIA DE MITJANS

eulogos media treballa a partir de l’evidència que la comunicació del futur passa per la convergència dels mitjans audiovisuals i internet. Això comporta un treball interdisciplinar entre tots els sectors implicats en el procés comunicatiu.

Comunicació multimèdia, amb diferents tipologies de canals i de suports físics (Web, Wap, ITV, UMTS, PDA,...).amb tecnologies i mitjans multimèdia
INNOVACIÓ i INTERDISCIPLINARIETAT:
eulogos media disposa de professionals que treballen a partir de la innovació tecnològica des de la nova mentalitat que comporta la societat xarxa.

Es tracta de professionals interdisciplinars i amb capacitat d’innovació.*