eulogos media disposa d’un servei de consultoria i assessorament de continguts de projectes així com de la seva concreció amb les tecnologies.

El servei està especialitzat també en l’assessorament a:

- Institucions educatives
- Organitzacions no governamentals (O.N.G.)
- Organitzacions de caire solidari
- Institucions, fundacions o entitats de caire religiós, en el marc de la convivència plurireligiosa
- Institucions que treballen en la multiculturalitat
- Institucions de caràcter no lucratiu que volen accedir al món de la informació i les noves tecnologies, de la societat xarxa.


ORIENTACIÓ AL CLIENT

eulogos media parteix de la base que en la societat de la informació cada iniciativa requereix un estudi personalitzat amb característiques tecnològiques pròpies i una arquitectura de la informació estudiada cas per cas.

eulogos media treballa per l’optimització de la qualitat en tots el projectes que es duen a terme.