EL DOCUMENTAL

Cristina Kaufmann: Re-crear les soledats

La productora Eulogos Media presenta el documental
'Cristina Kaufmann: Re-crear les soledats',
una entrevista inèdita a la carmelita descalça

La productora Eulogos Media presenta el documental Re-crear les soledats , una entrevista inèdita a la carmelita Cristina Kaufmann que va viure més de 40 anys al Monestir del Carmel de Mataró (Barcelona).

El director del documental, Francesc Grané, afirma que "no volia que fos una biografia de Kaufmann. Volia que es convertís en una aproximació a allò que, en el nucli de la intimitat de milions de persones, és el seu motor generador de vida: l'experiència de Déu des de les pròpies soledats" . El diàleg que ara es presenta és fruit d'una entrevista que Grané va realitzar entre els anys 1994 y 1997. L'orígen de l'entrevista ens l'explica el mateix director: "des del 1983 a 1988   vaig mantenir diversos contactes amb el Monestir del Carmel de Mataró. La meva relació va disminuir en traslladar-me a viure a Barcelona.   Del 1994 fins el 1997 vaig anar buscant persones que em poguessin explicar i donar raó de la seva experiència espiritual. Ho vaig fer amb una càmera de vídeo, enregistrava entrevistes que tenien, bàsicament, un interès particular. Vaig viatjar a Àfrica, a Sudamèrica, per Europa. Van uns anys de rastrejar en la interioritat de persones d'una vida interior intensa a la vegada que mantenien una relació de gran compromís amb el seu entorn". "Hi havia una preocupació essencial: quins són els nuclis del cristianisme? Què és allò essencial que dóna sentit a una vida cristiana? Va ser així com em vaig llençar a la recerca de persones sòlides, a mestres de l'ànima".  

" El diàleg enregistrat -més que no pas una entrevista- amb   Cristina Kaufmann es va quedar en una calaix.   Pensava editar-la però el dia a dia professional no em deixava trobar un moment bo per fer-ho. Després de conèixer la notícia de la mort de la germana Cristina Kaufmann el passat mes de maig, Grané va pensar que havia arribat el moment d'editar aquell material audiovisual. "Vaig sentir que havia de posar la cinta al servei d'aquelles persones que tenen ganes d'anar al fons de la seva pròpia vida, de la seva pròpia ànima, com ho va fer la germana Cristina. Aquest era un material que tenia jo però que, del tot del tot, no em pertanyia: eren les seves paraules, la seva veu, la seva experiència de Déu... una experiència compartida amb totes les persones que busquen i que tenen un desig intens de trobar".