El documental

La concepció del projecte

La productora
El director: Francesc Grané
Opinions i crítiques
La comunitat ha escrit
Alguns poemes de Cristina Kaufmann
El DVD