eulogos media està especialitzada en l’assessorament d’ONG’s, Fundacions, Institucions públiques i privades, Escoles i Comunitats Educatives, que treballen en el camp de la solidaritat.

Fruit del treball d’anàlisi de la comunicació de diverses institucions que treballen en el camp de la solidaritat, eulogos media treballa des de la perspectiva d’una comunicació que respecti la dignitat de les persones, les comunitats i els pobles més desafavorits. eulogos media fa una aposta per un treball de comunicació d’iniciatives solidàries de caire continuat, intentant superar la visió reduccionista de les campanyes d’urgència, amb una alta intensitat emotiva i de curt termini que dificulten la comprensió global de les situacions per les quals treballen la majoria d’iniciatives en el camp de la solidaritat.

Sense menystenir els aspectes sensibles i emotius, eulogos media vol aprofundir en una comunicació que pretén descobrir les causes que originen la pobresa en què viuen tres quartes parts dels habitants del nostre planeta.