L’aventura de l’autoconeixement personal és un procés molt sovint difícil d’expressar en paraules. Encara és més difícil de ser expressada en imatges. L’autoanàlisi -i psicoanàlisi- és un dels processos més complexes a que es pot sotmetre una persona: difícil d’explicar i encara més difícil en un llenguatge audiovisual.

eulogos media està especialitzada en Institucions que treballen en l’àmbit de la reflexió i el creixement de la identitat personal i l’autoconeixement: Institucions de Salut Mental, Centres psicològics i de psicoteràpia, Fundacions i centres d’Autoconeixement i Autoajuda.