eulogos media ofereix els seus serveis en els dos sectors principals de la societat de la informació: la indústria audiovisual i la dels continguts en xarxa -multimèdia. Ho fa des d'una perspectiva de comunicació global i d'integració de mitjans.

D'aquesta manera, Eulogos Media és una productora audiovisual en el sentit tradicional de la paraula, però va més enllà, ja que integra tots els serveis per l'elaboració de productes on-line.


EN L’AUDIOVISUAL: VIDEO, TELEVISIÓ I RADIO DIGITALS:

Assessorament en estratègies de comunicació
Entitat institucional i corporativa
Disseny i elaboració de programes audiovisuals i de radio
Reportatge i documental
Assessorament en la definició d’estils
Disseny
Imatge
Guió i text
So i banda sonora
Elaboració de programacions de ràdio i televisió
Definició de projectes de video, audio, televisió i multimèdia
Assessorament en programació televisiva i radiofònica
Assessorament en la relació amb els mitjans de comunicació

  EN L’ESPAI VIRTUAL:
Arquitectura de la informació
Definició i guió de continguts per webs i portals multimedia.
Organització i coordinació de redaccions multimèdia