eulogos media posa al seu abast professionals especialitzats en la transformació del pensament i la cultura a l’àmbit audiovisual i multimèdia.

La cultura, entesa d’una forma àmplia (literatura i poesia, disciplines del pensament i l’educació, art i manifestacions artístiques, història local, història de les comunitats històriques, memòria personal anònima o de personatges reconeguts).

· Adaptació audiovisual i multimèdia d’obres culturals (des de persones anònimes fins a grans autors)
· Memòria de les comunitats: local, comarcal, nacional
· Turisme cultural
· Productes de memòria històrica, cultural, artística, literària, urbanística en petit format
· Projectes de museologia
· Projectes de museografia
· Adaptació d’obres culturals, del pensament i l’educació, de reflexió ètica, estètica o històrica per a públics determinats (infantils, juvenils, tercera edat).
· Documental històric