eulogos media està especialitzada en el tractament de temes de caire mèdic i sanitari. Ho fa des de la perspectiva que en les societats avançades la formació cultural dels ciutadans és cada vegada més gran i, precisament per això, cada vegada demanen als professionals de la salut rebre explicacions més detallades i raonades.

eulogos media busca l’equilibri entre el que és informació especialitzada -pròpia del discurs mèdic i d’investigació- i el discurs al que poden accedir la gran majoria dels ciutadans, un discurs de caire divulgatiu i entenedor però no per això menys rigorós.