Entenent que en les societats postmodernes contemporànies l’element religiós està adquirint una rellevància nova i desconeguda fins als nostres dies, eulogos media considera essencial comptar amb especialistes que permetin fugir dels tòpics i estereotips amb que aquests fenòmens acostumen a ser tractats en els mitjans de comunicació per tal de fer una aproximació al fenomen i a les diferents herències religioses de la forma més rigorosa possible.

La gran dificultat a l’hora d’abordar l’element religiós és anar més enllà dels elements visuals - símbols i ritus - i llegir els significats més íntims que els atorguen les persones que viuen una experiència de caire espiritual.

eulogos media ofereix els seus serveis a les institucions i organitzacions que fan seu el llegat mil·lenari de tradicions espirituals i religioses universals en el marc d’una convivència plurirreligiosa.

A més dels serveis que eulogos media ofereix en general, el tractament de la comunicació de caire espiritual i religiós requereix d’unes aportacions especifiques, que són:
· Assessorament a escoles i centres educatius en l’establiment d’estratègies de comunicació.
· Definició i Creació de línies de comunicació global
· Assessorament en la relació amb els mitjans de comunicació.
· Anàlisi sobre el llenguatge utilitzat en les comunicacions públiques.
· Propostes de nous llenguatges a partir de l’anàlisi dels continguts de l’experiència que s’hi volen vehicular.
· Camins espirituals del món global
· L’art com una aventura de l’esperit

eulogos media compta amb professors universitaris i investigadors que participen en treballs de recerca del fenòmen religiós i intercultural, així com en el diàleg intereligiós, a les institucions següents:

UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
GERFEC – Comissió Europea, - Le dialogue interreligieux.
FUNDACIÓN SANTA MARÍA
UNIVERSITAT DE BIRMINGHAM: Toward a Trialogue in Curricula.
UNIVERSITAT DE BOLDERN
FAR, Associació Interconfessional sobre el Fenòmen Religiós.
AIEMPR, Asociación Internacional de Estudios Médicos y Psicológicos sobre la Religión.
FUNDACIÓ CLARET
UNIVERSITAT RAMON LLULL, Barcelona.
INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES, Vic
INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA RELIGIÓ, Barcelona
e-ISCREB
EUROPEAN PROJECT FOR INTERRELIGIOUS LEARNING.
INSTITUT DE SCIENCES ET THÉOLOGIE DES RELIGIONS DE MARSEILLE.