eulogos media és una empresa de continguts. La seva activitat va encaminada a definir línies GLOBALS de comunicació, a aportar idees i continguts als seus clients per tal d’adquirir una identitat diferencial i competiva respecte a altres empreses i institucions. A definir l’entitat institucional i corporativa. I un cop definit el projecte, a la seva realització pràctica, tant en l’espai real com en l’espai multimèdia, assumint el disseny gràfic i la imatge corporativa.

El seu equip humà interdisciplinar abarca des d’experts en cadascuna de les matèries (des de les vessants de caire humanístic -psicologia, sociologia, pedagogia, filosofia, ètica, història, ciències polítiques, relacions internacionals, teologia, etc), passsant per la vessant científica (biòlegs, enginyers, arquitectes, urbanistes, etc) fins a experts en el món de la comunicació.

A partir de la definició de continguts, eulogos media es pot encarregar de la realització pràctica d’aquests continguts sobre suports ben diferents: en l’espai real, a través del muntatge d’exposicions, presentacions, museus i grans espectacles visuals; en l’espai audiovisual, en video i televisió, així com en ràdio o en CD; i en l’espai virtual, a través de la confecció de webs, la definició i confecció de portals o de comunitats virtuals.